Logg inn Kontakt oss Kursoversikt

Eiendomsmeglerskolen er en nettbasert utdanningsportal for etterutdanning av eiendomsmeglere.

Videobaserte kurs med integrerte spørsmål- og svar sekvenser.

Min side funksjon med CV, kursoversikt og rettighetsregister.

Teknologi og pedagogiske virkemidler gjør kunnskap enkelt å tilegne seg på en intuitiv måte.

Kursoversikt

Eiendomsmeglerskolen vil til enhver tid inneholde tilstrekkelig og relevant etterutdanning for at du skal kunne oppfylle de 15 lovpålagte poengene i løpet av en to-års periode.

Tilbakemeldingene på løsningen er meget god og vi får stadig nye "studenter". Øk din faglige kompetanse og spar tid på etterutdanning - da får du mer tid til salg og markedføring!

KURS som er LIVE i dag:
Meglers undersøkelses- og opplysningsplikt, 3 poeng
Tomtefeste og boplikt/konsesjon, 2 poeng
Markedsføring av bolig, 1 poeng
Plan- og Bygningsloven (plandelen) 2 poeng
Hvitvasking og terrorfinansiering, 2 poeng
Informasjonsansvaret, 1 poeng
Elektronisk tinglysing og endringer i lovverk, 1 poeng
Endringer i byggeregler, 1 poeng
Godkjent seksjonering i strid med byggereglene, 1 poeng
Avhendingsloven anno 2016, 1 poeng
Prissetting, etakst, lokkepriser og endringer i lov om markedsføring, 2 poeng
Arv- og familierett, 3 poeng
Siste nytt fra reklamasjonsnemnda og finanstilsynet 2017, 2 poeng
Nye typer skadedyr og skadesaker, 1 poeng
Verivurdering av eiendom, 3 poeng
Høyesterettshjørnet,n 1 poeng
Mangler og forbedringer I eiendomsmegleryrket, 1 poeng
Klagesaker som skaper unødig støy, 1 poeng
Utfordringer for bransjen med GDPR + ny veileder om hvitvasking, 2 poeng
Siste nytt våren ´18: finanstilsynet og forbrukertilsynet, 1 poeng
GDPR og personvern, 2 poeng
Avkorting og regress overfor sikrede, 1 poeng
Reklamasjonssaker vi ser flest av, 2 poeng
Veiledning om markedsføring av bolig - en forsmak, 1 poeng

I løpet av 2019 vil det bli supplert med flere kurs - minimum 7,5 poeng.

Er du ikke abonnent? Kontakt oss i dag!

Kontakt oss

Eiendomsmeglerskolen AS

c/o Eiendom Norge

Grev Wedels plass 5

0151 Oslo